150

Реквізити

Доводимо до Вашого відома, що змінились банківські реквізити для оплати за навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів та проживання у гуртожитку інституту:

Новий Розрахунковий рахунок 35428201032611

Код 02136577

МФО 823016

1980-1989

80-і роки в історії обл.ІУВ пам"ятні активною діяльністю по реалізації Основних напрямів реформи загальноосвітньої і професійної школи, розвитку інституту як науково-методичного центру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду.
Відповідно до вимог реформи обл.ІУВ зосередив зусилля на підготовці педкадрів до глибокої і якісної перебудови змісту, форм і методів навчання і виховання учнів, до реалізації нових і удосконалених програм, перебудови виховної роботи на основі демократизації й гуманізації.
В центрі уваги колективу Інституту були питання
- удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і методичної роботи на основі діагностики і широкої диференціації ;
- піднесення якості й ефективності уроку в умовах запровадження нової концепції середньої загальноосвітньої школи;
- демократизації управління ;
- реалізації нових підходів до здійснення виховання школярів на основі принципів демократизації й гуманізації;
- забезпечення переходу на навчання дітей з 6-річного віку.
- впровадження Комплексної програми фізичного виховання учнівської молоді та ін.
Значну роль у вирішенні даних питань відіграли створені в 1965 році 18 обласних творчих груп, в складі яких плідно працювали науковці педінституту, методисти обл.ІУВ, досвідчені керівники шкіл, вчителі - всього 215 педпрацівників.
Протягом тривалого періоду /1985-1989рр./ досліджувались такі проблеми :
1. Оптимізація перепідготовки керівних педагогічних кадрів як одна з основних умов удосконалення стилю управління піднесення ефективності інспекторського та внутрішкільного контродю ;
2. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського і проблеми реалізації Основних напрямів реформи загальноосвітньої і професійної школи.
3. Вдосконалення трудового навчання, виховання,професійної орієнтації школярів і організації їх суспільно корисної, продуктивної праці.
4. Комплексний підхід до навчання і виховання дітей 6-річного віку відповідно до вимог реформи.
5. Оптимізація навчально-виховного процесу підвищення ефективності уроку /російської мови, фізики, географії/.
6. Використання лекційио-практичної системи на уроках математики /фізики/ та інші.
Результати досліджень були узагальнені в методичних рекнаендаціях (статтях.
Так, наприклад, були видані методичні рекомендації :
- "Роботу з керівниками шкіл в умовах перебудови - на рівень сучасних вимог!" /А.І.Постельняк/ ;
- "Творче використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в комуністичному вихованні учнів" /Д.Ю.Стельмухов/ ;
- "Методичні рекомендації до проведення уроків народознавства" /В.А.Чорна/ та багато інших.
Ефективно працювала обласна творча група з проблеми "Комплексний підхід до навчання і виховання дітей шестирічного віку відповідно до вимог реформи школи" в складі 15 осіб. Група підготувала і провела:
- декаду з актуальних проблем початкової освіти для молодих вчителів ;
- творчу зустріч з ветеранами педагогічної праці ;
- огляд роботи клубів "Чомучки"
- ділові і рольові ігри ;
- День знань.
Члени творчої групи провели 2 семінарських заняття, 2 зустрічі "за круглим столом", відвідали 150 уроків і 32 позакласних заходи.
Творчою групою розроблені і впроваджені в практику методичні рекомендації :
"Совершенствованне работы с родителями шестилетних учеников - важное условие реализации школьной реформы" ;
"Предупреждение речевих ошибок шестилетних учеников на уроках русского языка " ;
"Творческое использование дидактических игр на занятиях музыкой с первокласниками шестилетнего возраста" та інші.
В 1986 році творча група з проблеми "Комплексний підхід до навчання і виховання дітей шестирічного віку відповідно до вимог реформи школи" взяла участь в Республіканському огляді-конкурсі, який проводився Педагогічним товариством УРСР, і, виборовши ІІ місце, була нагороджена педагогічною бібліотечкою.
Питання науково-педагогічного і методичного забезпечення переходу на навчання дітей з шестирічного віку були провідними в діяльності колективу обл.ІУВ.
Значна робота була проведена навчально-методичними кабінетами початкового навчання, школознавства, шкіл-інтернатів, фізичноїкультури / завідуючі С.С.Савельева, А.І.Постельняк, Г.Й.Попруга, А.Г.Пвретятько/.
Проведені : -курси, для вчителів початкових класів, вихователів ГПД, заступників директорів шкіл
- обласні семінари завідуючих рай/міськ/вно, завідуючих РМК, керівників шкіл.
В травні 1985 року проведено обласний семінар заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, які відповідають за роботу початкових класів, на тему "Організація навчання і виховання дітей 6-рійного віку відповідно до Основних напрямів реформи. Реалізація цільової комплексної Програми "Початкові класи".
З метою пропаганди кращого досвіду в грудні 1985 року проведено на базі Добровеличківського району обласний семінар завідуючих рай/міськ/вно "Шляхи удосконалення організаиійно-пвдагогічної діяльності рай/міськ/вно по створенню навчально-матеріальної бази і підготовці керівників шкіл і вчителів до переходу на навчання дітей з 6-річного віку відповідно до Основних напрямів реформи школи".
На семінарі були глибоко розкритії психологічні аспекти навчання шестиліток / кандидат психологічних наук Н.О.Головань/, забезпечення наступності в навчально-виховній роботі дитячого садка і школи в умовах навчально-виховного закладу "Школа - дитячий садок" -/зав. кабінетом дошкільного виховання С.С.Скринник/, основні завдання навчально-виховної роботи в підготовчих класах /зав.кабінетом початкового навчання С.С.Савельева/ особливості змісту і організації роботи по фізичному вихованню в підготовчих класах / зав.кабінетом фізичного виховання і ПВП Г.П.Перетятько/.
В рамках семінару проведено творчий звіт Добровеличківського райвно по реалізації Основних напрямів реформи, створенню і організації роботи установ "Школа- дитячий сад", по підготовні до переходу на кавчання дітей з 6-річного віку і практикум на базі Помічнянської СШ № 3, Любомирської і Миколаївської шкіл-дитячих садків.
Кабінет початкового навчання значну увагу приділяв вивченню, узагальненню і поширенню перспективного досвіду навчання і виховання шестирічок.
В 1984-1986 роках було видано буклети :
- "Радість пізнання" - з досвіду роботи вчительки початкових класів Балахівської 8-річної школи Петрівського району С.О.Логачевської з питань активізації пізнавальної діяльності школярів /Т.Й.Мельничук, С.С.Савельева/ ;
- "К истоку мышления и речи " - з досвіду роботи вчительки Павлиської СШ Онуфріївського району К.М.Жаленко по творчому використанню педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського /І.К.Воєводський, С.С.Савельева/ ;
- "Виховуємо книголюбів" - з досвіду роботи вчительки Маловисківської СШ № 3 Т.Д.Білецької з питань розвитку читацьких інтересів молодших школярів /Л.І.Найденко, С.С.Савельева/;
- "Творческое содружество" - з досвіду спільної роботи педагогічних колективів Созонівської середньої школи і ясел-садка" /Л.С.Ласенко, С.С.Савельева/.
Ефективно діяли обласні школи ППД для вчителів початкових класів при найбільш досвідчених майстрах : С.П.Логачевській /Балахівська школа Петрівського району/, Л. Сосонській /Гайворонська СШ №
Навчально-методичні кабінети обл.ІУВ значну увагу приділяли переходу на нові й удосконалені програми, піднесенню якості й ефективності уроку.
З цією метою організували системне навчання завідуючих і методистів РМК, заступників директорів шкіл, голів районних /міських/ методичних об"єднань.
Проблема нового змісту освіти, удосконалення уроку стала провідною в змісті курсів і семінарів.
В квітні 1986 року проведено семінар завідуючих РМК на тему "Удосконалення уроку в умовах впровадження нових навчальних програм і шкільних курсів основ наук".
В травні 1986 року відбулися обласні педагогічні читання на тему "Підвищення ефективності уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу".
На пленарному засіданні І II секціях з доповідями і повідомленнями виступили 105 педпраіпвників, а тому числі завідуючий лабораторією дидактики НДІ, педагогіки УРСР кандидат педагогічних наук Г. І. Мальований, науковці педінституту А.С.Бик, Г.Л.Клочек, П.В.Лушин, Ю.Г.Васін, завідуючий облвно Б.П.Хижняк, завідуючі методичними кабінетами, заступники директорів шкіл, вчителі, вихователі.
Особливо змістовними і яскравими були виступи вчителів-новаторів А.Б.Резніка, В.В.Едигея.Л.Т.Стадної, Л.К.Молчанової, О.П.Зеленяка, Л.В.Масаніної, Т.В.Гайдук та інших.
На допомогу рай/міськ/методкабінетам і керівникам шкіл кабінетам школознавства в 1987 році підготовлені методичні рекомендації "Підвищення ефективності і якості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу" /А.І.Постельняк/.
У тому ж травні 1986 році пройшло дев"яте заняття обласного науково-методичного семінару педробітників, котрі проводять педагогічні дослідження.
В 1986 році з виходом нового Положення про методичну роботу колектив обл.ІУВ спільно з рай/міськ/методкабінетами провів комплекс заходів щодо його творчої реалізації.
Цьому в значній мірі сприяло проведення проблемних курсів для заступників директорів шкіл, обласних семінарів завідуючих і методистів РМК, керівників опорних шкіл, творчих груп, шкіл ППД, голів РМО та ін.
Кабінетом школознавства були створені :
- дворічний постійно діючий семінар завідуючих РМК "Шляхи удосконалення методичної роботи з педкадрами" ;
- дворічна обласна школа резерву методистів РШ І обл.ІУВ.
Змістовний семінар завідуючих РМК проведено в квітні 1989 року а проблеми "Роль методичних служб в активізації творчого потенціалу педагогічних кадрів". На базі ГрушкІвськоІ СШ Ульяновського району було переконливо показано, як забезпечити Удоови для творчості вчителя І розвитку творчого потенціалу педколективу.
Завідуючі РМК ознайомились з структурою, змістом І формами анутрішкільної методичної роботи, відвідали нестандартні уроки, методичні заходи /засідання клубу творчої педагогіки "Евріка", панораму педагогічних знахідок/.
Піднесенню творчої активності рай/міськ/методкабінетів сприяло і проведення педагогічних мостів з завідуючими РИК Миколаївської і Сумської областей, з групою освітян Народгомінського району Московської області, м.Бреста та ін.
В березні 1989 року проведено обласну нараду-семінар заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, на якій всебічно розглянуто проблему "Прискорення перебудови структури, змісту І форм внутрішкільної методичної роботи на діагностичній основі в умовах забезпечення неперервної освіти пед.кадрів.
В програмі: - доповідь начальника управління освіти облвиконкому Б.П.лижняка,- зустріч з делегатами Всесоюзного З'їзду М.А.Яровим, Н.А.КалІнІченко, А.В.Шеховцовою;
- творча зустріч з заступником директора СШ №8 м.Черкас, кандидатом педагогічних наук Б.Л.ТевлІним ;
- дискусія "Роль заступника директора в перебудові внутрішкільно методичної роботи в умовах забезпечення неперервної освіти педагогічних кадрів" ;
обмін досвідом організації методичної роботи.
Колектив обл.ІУВ,підтримавши ініціативу ІУВ Білорусії "Роботі з педагогічними кадрами - творчий характер", в 1968 році здійснив творчу поїздку до Брестського обл.ІУВ, в ході якої ознайомився з досвідом підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і організації методичної роботи в районній І шкільній ланках.
Цей досвід творчо використано а метою удосконалення методичної роботи.в обласнІ'І.раЗоннїй /міській/ І шкільній ланках.
За рай/міськ/ - методкабінетами були закріплені куратори з числа завідуючих І методистів навчально-методичних кабінетів обл.ІУБ.
В 1985 році відновлено практику проведення методичних декад. Відповідно до перспективного плану методичні декади були проведені в 1985-1989 роках в 12 районах І містах області.
Зміст методичних декад , і форми роботи з педагогічними кадрами визначались,як правило, на основі попереднього вивчення запитів І практичних потреб ледпраттівників шляхом фронтального І тематичного вивчання стану викладання, рівня знань учніь, проведення анкетування, співбесід, аналізу діагностичних карт тощо.
В роботі з педкадрами а рамках методичних декад ефективно використовувались семінарські заняття, практикуми, ділові Ігри, моделювання, дискусії, проблемні столи тощо.
Так, наприклад, в рамках методичної декади з м.3намияни! було проведено 1З семінарів, 27 групових і 140 індивідуальних консультації, відвідано 146 уроків, 17 методичних заходів.
У проведенні декади взяли участь 25 завідуючих і методистів обл.ІУВ, 10 майстрів педагогічної прані з різких регіонів соласті.
Цілеспрямована діяльність обл.ІУВ і рай/міськ/методкабінетів забезпечила перебудову методичної роооти на основі діагностування і диференціації, удосконалення її змісту, урізноманітнення форм її організації.
Удосконалювалась практика підготовки і проведення обласних семінарів. В 1987 році було проведено 66 обласних І 48 районних семінарів, в 1987 році - 62 обласних та З6 районних семінарів для різних категорій педпраиівників з актуальних проолем реалізації шкільної реформи.
В 80-ті роки продовжувалась робота обласного науково-методичного семінару, о травні 1982 року триденне заняття семінару було проведено в Києві, на базі НДІ педагогіки і НДІ психології України, ЦІУВ. З доповідями виступили президент АІШ України Ьї.Д.іірмаченко, завідуючі лабораторіями І секторами Ь.и.Онищук,ІЗ.М.Мадзигон, Д.І.Румянпева, Н.С.;-5ашулен:ш, ЛЛ.Момот та Ін. Слухачі рзнайомились з матеріалами Центральної Картотеки ПЦД, посували на екскурсіях в музеях, на ЬДНГ України.
В Ш-І роки на виконання постанови ЦК КПРС "Про перебудову системи політичного І економічного навчання трудящих" серйозна увага приділялась удосконаленню марксистсько-ленінської освіти педагогічних кадрів, організації навчання пропагандистів, узагальненню І поширенню досвіду їх роботи.
Цими питаннями тривалий час займалась методист кабінету школознавства А.А.Краснова.
В був створений в ІУВ навчально-методичний кабінет /завідуючий А.М.Кусков/.
З метою поширення кращого досвіду були видані буклети :
"Районна рада діє" - з досвіду роботи ГайворонськоІ районної методичної ради по іщрксиетсько-ленінській освіті педагогічних кадрів /А.І.Постельняк/ ;
"Курсом перебудови" - з досвіду роботи ради по марксистське-ленінській освіті педкадрів відділу освіти КІровського райвиконкому /А.М.Кусков/.
На виконання постанови ЦК КПРС І Ради Міністрів СРСР "Про поліпшення трудового виховання, навчання, професійної орієнтації школярів І організації їх суспільно корисної продуктивної прачі" та відповідних рекомендацій ВО СРСР колектив обл.ІУВ приділяв значну увагу питанням удосконалення трудового виховання учнів.
З області були створені науково-педагогічні лабораторії з проблем трудового навчання, розширена мережа опорних шкіл, МНБК.
Удосконалювалась система підвищенні кпаліфікапії вчителів трудового навчання, Інспекторів рпй/міськ/ізо, працівників МНВК.
Науково-практичний семінар на тому "Розвиток системи трудового навчанню І виховання школярів у світлі XХVII з"їзду КПРС" проведено в листопаді І^об року на базі Гайворонського МНВК з участю АШ СРСР І НДІ педагогіки УРСР.
У квітні 1937 року - обласний семінар інспекторів з трудового на; шнн.І І директорі" пкіл І МІііЖ з проблеми "Удосконалення форм спільної діяльності базояих підприємств, шкіл І МНБК по поліпшенню трудового виховання, назчання, професійної орієнтації школярів І організації їх суспільно корисної продуктивної прапі" на базі Ш № 2 м.ОлександрІІ І Олександрі Міського електромеханічного заводу".
Кабінетом школознавства /А.І.Постельняк/ спільно з кабінетом трудового навчання /І.І.Радкевич/ узагальнено досвід роботи педко-лективу ХомишуватськоІ середньої школи Новоукраінського району по вихованню учнів у дусі економії І бережливості/ І видано буклет "В похід за економію І бережливість" /українською І російською мовами/.
Закливш напрямом реформи таколи було поліпшення Фізичного виховання школярів.
Кабінет фізичної культури І Н131І /А.Г.ІІеретятько,Б.С.КочкІн/ проводив значну роботу по впровадженню КомплексноА програми фізичного виховання школярів, удосконаленню початкової військової підготовки, аійськово-натріотичного виховання учнів, по підготовці до 40-річчя І 45-рІччя Перемоги.
З даних проблем були проведені педагогічні читання в 1*84, і985 роках. І 1986 роках.
іі травні 1989 року проведені обласні міжрайонні семінари директорів шкіл з проблеми вдосконалення управління роботою педколектиау по впровадженню комплексної програші фізичного виховання школярів" на базі ііавлиської Ш Імені В.О.Сухошшнського, КосІвсьлоІ СШ Олександрійського району, ТрепІвськоІ йіі Знам"янсь-кого району та Інших.
Кїнець 80-х років лам"ятнк/" проведенням У з"Ізду вчителів України /15-16 травня 1987 року/ та Всесоюзного з'ізду працівників освіти /ІУ89 рік/.
Делегати дах з"ІздІв муло обрано директора обласного Інституту удосконалення вчителів.
5-6 грудня 1988 року проведено обласний семінар педпраііівників, обраних делегатами всесоюзного з"їзду педагогічних працівників.
З Інформацією про роботу по підготовні Всесоюзного педагогічного з"Ізду виступив член Зсесиюзного оргкомітету І.Г.Ткаченко.
Розглянуті проекти документів шкільної перебудови Комшпиія заі'аяьної середньої освіти Ді.А.'їровий/
-Кониепиія загальної середньої освіти як базової в єдиній системі безперервної освіти /А.М.Шило/ ;
- Положення про середи""загальноосвітню школу /О.О.Медведенко/;
- Положення лро професійно-технічне училище /Л,М,Капченко/ ;
- Положення про середній спеціальний навчальний заклад/Г.О.Дубівка/ ;
- Положення про районну /міську/ раду по народній освіті /Б.П.лижняк/ ;
- Основи! напрями перебудови вищої школи та А11Н СРСР /0.Б.Поляруш/ ;
- Проект Статуту творчої Спілки вчителів / Л.Ф.Одорожа/ .
Заслухана Інформація про основні напрями платформи педагогічних працівників та делегатів зи!зду освітян УКР /А.І.Постельняк/.
Представлена платсрорма делегатів з "їзду від КІровоградщини "Говорять делегати зиГзду" /Н.А.КалІнІченко/ л.Б.Увховиова, С.И.Логачевська/.
Група прапівників Інституту взяла участь в роботі Всесоюзного з"Ізду, зокрема в роботі його секцій.
Протягом 1989-90 років з метою реалізації резолюцій з"Ізд!в, роз"яснення основних Положень, проведено збори обласного активу та ряд обласних, регіональних, районних І міських семінарів для різних категорій педпраііівників, творчі зустрічі з делегатами Всесоюзного з "їзду.
Проводилась активна робота по впровадженню Ідей демократизації й гуманізації в навчально-виховний процес освітніх закладів, в практику управління, в систему післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Однією з важливих умов реформування школи, як пікреслено в Основних напрямах реформи, е демократизація управління, яка передбачає створення громадське -демократичних структур управління, максимальне використання творчого потенціалу керівників шкіл, вчителів, учнів, батьків І широкої громадськості.
А тому питання створення І організації роботи рад по народній освіті, шкільних рад були в центрі уваги кабінету школознавства.
На основі узагальнення першого досвіду були розроблені методичні рекомендації "Рада школи : перші кроки".
В грудні 1989 року проведено обласний семінар голів районних, міських рад по народній освіті. Досвідом організації роботи рад поділились Г.М.ПерєбийнІс /Мала Виска/, С.О.Чебанна /м. Кіровоград/, В.П.КорнІеиь /СШ № 27 ^.Кіровограда/ та Інші.
На курсах, семінарах керівників шкіл проводились дискусії, проблемні столи на теми "Демократизація управління школою", "Рада школи * Перші кроки становлення : успіхи "труднощі, проблеми " та Ін.
Як І в попередні роки навчально-методичні кабінети обл.ІУВ значну увагу приділяли вивченню, узагальненню І поширенню передового педагогічного досвіду. Так, наприклад, кабінетом математики /І.Т. Стеиенко, В. П. Кущова/ спільно з науковцями педінституту узагальнено досвід вчителів, видано буклети :
УРезерв прискорення" /з досвіду застосування електронно-обчислювальної техніки в педагогічному процесі вчителями середніх шкіл Ш 2, 3, 10 м.СвІтловодська/ - автори Р.П.Кущова, Б. Г. Балталон;
"армування діалектико-матеріалістичного світогляду" /з досвіду роботи вчителя НовоукраІнськоІ ОД № 6 В.О.Черннвського/ -автор Р.П.Кущова;
"Складові успіхи" /з досвіду роботи вчительки НовгородкІвськоІ СШ # І Л. А. Ткачук по розвитку умінь І навичок учнів/ - автори , Н.Д.Волкова ;
и Індивідуальний підхід" /з досвіду роботи вчительки математики ПавлиськоІ СШ їм. В. О.Сухомлинського, заслуженої вчительки УРСР, Г.Я.Вовченко/ - автори І.Т. Стеиенко, А.В.Цуженко ;
"Вчити кожного" / з досвіду роботи вчительки математики Сиі № 2 м.3иам"янкн В.В.Білої/ - автори Р.П.Кущова, Н.Д.Волкова ;
"Залучення до математичної творчості" /з досвіду роботи вчителів математики ГайворонськоІ СІП ДО 2 по виявленню та розвитку математичних здібностей учнів/ - автори Н.М.Кулажко, А.П.КлІндухова.
Плідно працював кабінет вечірніх /змінних/ І заочних шкіл /завідуючий К.О.ЛЛвшипь/. Кабінетом підготовлено чимало методичних рекомендаиїй, розробок з питань освіти дорослих. Значна увага приділялась вивченню, узагальненню І пропаганді досвіду.
Так, лише в 1983 роІІІ були видані буклети "Сільський консульт-пункт" /з досвіду ррганізаиіі навчально-виховного процесу відповідно до вимог удосконалених програм на вонсультпункті с.Покровське Кіровоградської заочної школи/ ; "Заліково-консультаційна діє" /з досвіду удовконалення залІково-консультаційнеІ системи навчання в Олександрівській заочній школі".
Кращі матеріали з досвіду роботи направлялись в ЦІУВ для включення до Центральної картовеки передового педагогічного досвіду УРСР :
- "Центр удосконалення форм І методів роботи з педагогічними кадрами" /з досвіду роботи завідуючого Олександрійським ВІК Вацука В.О./ ;
- "Естетичне виховання" /з досвіду роботи вчительки російської мови І літератури СШ № ІЗ М.Кіровограда А.В.ЦеховІловоІ/ ;
- "Виховують на прекрасному" /здосвіду роботи дошкільного закаладу № 14 м.Кіровограда / ;
- "Навчання учнів непідготовленої мови" /з досвіду роботи вчительки англійської мови СУ № II М.Кіровограда РовноІ А.І./ ;
- Досвід вчительки математики ДолинськоІ Сії № 2 О.П.РясноІ по впровадженню лекиІйно-практичноІ системи навчання та Інші.
Значна увага у 80-1 роки приділялась впровадженню передового педагогічного досвіду, схваленого Міністерством освіти ОРОР, України, радою ЦІУВ.
Широко пропагувався, зокрема, досвід роботи Дзержинського райвно м.Кривого Рога, Каховського міськвно Херсонської області, Мисмеюшького райвно Івано-Франківської області, Бориспільського райвно Київської області, Золотінського райвно Черкаської області по управлінню школами ;
Горлівського та Дрогобицького ММК по удосконаленню методичної роботи з педагогічними кадрами;
СахнІвськоІ СШ Корсунь-ШевченкІвського району Черкаської області ; досвіду вчителів-новаторів С.М.ЛисенковоІ, Е.М.Іл"Іна, Г.П.Зоякова, В.Ф.Шаталова, Ш.А.АмонашвІлІ, Т.І.ГончаровоІ, А.Б.РезнІка та Інших.
Навчально-методичними кабінетами обл.ІУВ проводилась цілеспрямована робота по пропаганді досвіду педколективів І педпрапівників області :
- ПавлиськоІ СШ Імені В.О.Сухомлннського ;
- Олександрійської СШ № 23 з питань розвитку пізнавальної активності учнів, попередження неуспішності І другорічниитва ;
- заступника директора НовоукраІнськоІ СШ № 7 А.П.ГаевськоІ з питань планування І організації внутрішкільної методичної роботи ;
- вчителів початкових класів С.П.ЛогачевськоІ /Балахівська 8-рІчна школа Острівського району/, В.Б.Едигея /СШ $ 19 М.Кіровограда/
- вчителів української мови І літератури О.Я.Оченаша /СШ ? 14 м.Олександрії/, Л.Т.Стадної /СШ № ІЗ м.КІровограда/ ;
- вчителів російської мови І літератури А.В.ШеховиовоІ, А.О.Морозової /СШ № ІЗ м.КІровограда/ ;
- вчителів фізики В.М.Завальнюка /Гайворонська СШ № 5/, В.П.Правого /Користівська СШ/, Ю.О.Буслова /СШ № 15 м.ОлександрІІ/;
- вчителів біології М.П.Пелипас /Созонівська СШ/, М.К.Бондаренко /Новгородківська ОД № 2/ ;
- вчительки образотворчого мисввитва Л.В.МасанІноІ /СШ № 17 м.КІровограда/ та Інших.
На ВДНГ УРСР І СРСР експонувався узагальнений навчально-методичншли кабінетами обл.ІУВ досвід:
- педколективу ПавлиськоІ СШ Ім.В.О.Сухомлинського з питань комплексного підходу до виховання ;
- педколективу ВойнІвськоІ СШ Олександрійського району з питань естетичного виховання ;
- педколективів середньої школи № 6 м.3намнянки та КотовськоІ 8-рІчноІ школи ВІльшанського району з питань організапії педагогічного всеобучу батьків /кабінетом виховної роботи Л.Г.Семезенко/ видані буклети "Педагогическую культуру в каждую семью", "Содру-жество семьи й школн" /.
В 80-ті роки добре була налагоджена видавнича діяльність обл.ІУВ. Щороку видавались буклети, брошури про досвід роботи освітян І педколективів шкіл області, методичні рекомендації.
Широко практикувалось видання тематичних серій буклетів.
Так, наприклад,в 1984 році було видано комплект з 6 буклетів "Підхід - комплексний" /з досвіду роботи педколективів області по реалізації реформи школи/.
В 1986 році методистом кабінету шкіл-ІнтернатІв А.М.Пустовойт підготовлено комплект "От призвання к мастерству"/з досвіду роботи педколективів, вихователів шкіл з продовженим днем / з З буклетів :
"Провожатий в страну знаний" /з досвіду роботи вихователя-методиста СозонІвськоІ СШ гі.С.ПолІшко/ ;
"Зарядка на всю жизнь" /з досвіду організації І проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в групах продовженого дня РІвнян-ської СШ $ 5/ ; /За игрой учеба начинается" /з досвіду роботи вихователя ГДД Сі*і а> 19 М.Кіровограда К.О.шввченко/Ію використанню Ігрового матеріалу на самопідготовці/.
В 1988 роІІІ вийшло о серій буклетів до 70-рІччя від дня народження В.С.Сухомлинського(фото1 , фото2 )
"Цель - формирование личности" /комплект з 5 буклетів про досвід вивчення І впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлин-ського в практичну діяльність дошкільних закладів області/ ;
" Б основа - поиск, творчество" /комплект з 5 буклетів про досвід творчого впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинсь-кого вчителями початкових класів області / ;
"Наследие великого педагога в действии" /комплект з 7 буклетів про досвід вчителів області по впровадженню Ідей Б.О.Сухомлинського в практику / ;
"Восп/.тать гражданкка" /комплект з 4 буклетів про досвід творчого впровадження спадщини В.О.Сухомлинського у виховання школярів/ ;
" Разиивая инишіативу й творчество" /комплект з 3 буклетів про досвід використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в роботі по вдосконаленню педагогічної майстерності вчителів./
В 1989 році кабінетами Історії І виховної роботи /Ю.В.Кравченко, Д.Г.Семевенко/ на основі узагальнення досвіду організації дискусій-но-ііолітичних клубів у школах області випущено комплект з 4 буклетів "По пути обновлення" /досвід клубів шкіл № 5, ї* 2 м.Гайворона, СозонІвськоІ СШ, школи №9 м.Кіровограда/.
Б 80-1 роки нового розмаху набула робота обласного ІУВ по впровадженню педагогічних Ідей В.О.Сухомлинського.
Плідно працювали обласна, районні/міські/ І шкільні творчі групи з даної проблеми, ?5 опорних шкіл, 10 шкіл передового педагогічного досвіду.
На високому науково-теоретичному І методичному рівні були проведені науково-практичні конференції :
"Проблеми формування всебічно розвиненої особистості в педагогічній спадщині В.О.СухошІинського І практиці сучасної школи" - 48 -вересня 1983 року/. "Ідеї формування гармонійно розвиненої особистості в педагогічній спадщині ь.О. Су хотинського І їх творча реалізація в умовах перебудови загальноосвітньої школи" /26-28 вересня 1988 року/.
Робота по вивченню І впровадженню педагогічних Ідей В.О.Сухом-линського проводиться не лише в ювілейні роки, а постійно, в певній системі.
Так, наприклад, в 1986 році кабінетом школознавства здійснені такі заходи :
- проведено І заняття обласної Інколи молодого директора на базі Ііавлиськоі Сім І музею В.О.Сухошшнського з метою ознайомлення з творчою управлінською лабораторією В.О.Сухомлинського ;
- розроблена програма роботи школи передового педагогічного досвіду для директорів шкіл з проблеми творчої реалізації педагогічних Ідей В.О.Оухомлинеького в умовах ресрормування школи ;
- узагальнено досвід роботи навчально-методичних кабінетів обл.ІУВ, ШК, опорних шкіл по вивченню І впровадженню педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.
В 1987 році кабінетом школознавства підготовлені :
- буклет "Неиссякаеш/І родник" /Про досвід роботи педколективу Ііавлиськоі Сііі по творчому впровадженню педагогічних Ідей В.О.Сухомлинського/
- оуклет "Обращшісь у. творческону наоледию" /з досвіду обл.ІУВ, органів народної освіти І педколективів шкіл області по вивченню педагогічних ідей В.О.Сухомлинського/ ;
- методичні рекомендації по вивченню І впровадженню педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського ; ^ 1989 роїи :
- проведено обласний семінар керівників творчих груп з питань удосконалення роботи по вивченню І впровадженню педагогічних Ідей В.О.Сухомлинського а умовах переордови І оновлення иколи";
- видані методичні рекомендації щодо створення І поповнення куточків В.О.Сухошшнсіьі.ого "Золотне риссшіи педагогических идей В.А.Сухогшшского" /автор А.І.Постелькяк/ ;
- проведені дискусії "Ідеї В.О.Сухомлинського про формування І збагачення педагогічної культури вчителя, їх актуальність в умовах перебудови й оновлення школи" з завідуючими РМК, керівниками шкіл, вчителями ;
- проведені творчі звіти колективу обл.ІУВ, Новоукраінського РМК, Ііавлиськоі СШ, Олександрійського педагогічного училища їм. В.С.Сухомлинського, КомишуватськоІ СШ по творчому розвитку І впровадженню педагогічних Ідей Б.О.Сухомлинського.
- 49 -В 1990 році
Видані методичні рекомендаІЯІ :
- "Школа гражданственности й человечности" /о педагогических идеях й опите В.А.Сухомлинского/ /автор М.В.Богуславський/;
- "Звертаючись до Ідей В.О.Сухомлинського. Рекомендації по створенню куточків В.О.Сухомлинського в дошкільних закладах" /автор С.С.Скринник/.
В 1991 рсші видані методичні рекомендації :
- "Проблеми виховання загальнолюдських моральних цінностей в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського І практиці роботи сучасної школи " /автор Д.Ю.Стельмухов/ І т.д.
З метою узагальнення, наукового обгрунтування І пропаганди досвіду були проведені обласні науково-практичні конференції І педагогічні читання з проблем :
"Виховання учнів загальноосвітніх шкіл на прикладі життя І діяльності В.І.Леніна" ;
"Форми І методи підвищення ефективнсті роботи по попередженню І профілактиці правопорушень серед учнівської молоді" ;
"Роль сільської школи в соиіально-економічжшу І культурному розвитку сучасного соціалістичного села" ;
"Шляхи дальшого вдосконалення марксистсько-ленінської освіти педагогічних кадрів";
"Педагогічна спадщина А.С.Макаренка І прбблеми сучасної школи".
В 80-ті роки на Кіровоградщині були проведені республіканські семінари І конференції з проблем :
"Запровадження електронно-обчислювальної техніки" /ІУвчр./;
" Використання лекиійно-праактичної системи навчання в сучасній школі " /1988р./ на базі заслуженої вчительки України О.П.РясноІ /Долинська СШ Л" 2/.
Навчально-методичні кабінети оол.ІУВ працювали над удосконаленням технології підготовки І проведення предметних олімпіад : обласних, районних /міських/, шкільних, республіканських.
На базі області були проведені республіканські олімпіади :
з математики /1980р./ ;
з української мови І літератури /І98Ір./ ;
з німецької мови /1984р./.
В 1988 р. на Кіровоградщині проведене І Республіканське Свято рідної мови.
Творчі здобутки колективу обл.ІУВ не залишились непоміченими.
Рішенням колегії Міністерства освіти РСРСР, постановою ЦК профспілки працівників освіти та науки в 198 роиі о (власний Інститут удосконалення вчителів визнано, переможцем Всесоюзного соціалістичного змагання І нагороджено перехідним Червоним прапором. 

 

 

 

Scroll to Top